Wymieniona w Decyzji o wpisie do rejestru zabytków z 1993 r. „zieleń parkowa z układem wodnym stanowiąca wartość przestrzenną i krajobrazową o dużym znaczeniu” nie znajduje się w rzeczywistości na działce 46/13 a na południe i na zachód od niej, co bardzo łatwo można zweryfikować, wybierając się na spacer w tamte okolice. Działka 46/13 stanowi jedynie nieuporządkowany, niewielki (6,5% powierzchni) fragment terenu wpisanego do rejestru zabytków jako element większej całości. Na mapie poniżej zaznaczono przybliżone granice terenu działki oraz jej fragment, który zajmują i będą zajmować tereny zielone.