O inwestycji

W ramach inwestycji na terenie przy ul. Stanisława Augusta powstanie kameralna zabudowa z ogólnodostępnym zielonym skwerem, bezpieczny, nowoczesny wybieg dla psów, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, publiczne przedszkole, dostępny dla mieszkańców Kamionka basen z częścią fitness i nowe, reprezentacyjne wejście do pobliskiego parku. Planowane są też nasadzenia nowych oraz pielęgnacja istniejących drzew i pozostałej roślinności. Zagospodarowanie tego terenu w całości podlega nadzorowi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zagwarantuje m.in., że nie będzie on ogrodzony.

Sprzedaż terenów nastąpiła w wyniku jawnego, publicznego przetargu, o którym informowały urzędy, ogłoszenia w prasie oraz artykuły. Przeznaczenie działki na sprzedaż było od lat jawne. Sprzedaż nastąpiła legalnie i została sprawdzona przez prokuraturę i sąd. Miasto Stołeczne Warszawa od lat zachęca inwestorów do nabywania miejskich nieruchomości. Dzięki temu miasto się rozwija i zyskuje środki na inwestycje publiczne.

Gdzie powstaje inwestycja?

Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, których granica została wyznaczona uchwałą Rady Miasta Warszawa z dnia 8 listopada 2012 roku.

Teren inwestycji w całości objęty jest obowiązującym od 1999 r. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który nie przewiduje na nim publicznego parku, lecz zabudowę mieszkaniowo-usługową, uzupełnioną w części zachodniej o zieleń. Dotychczas była tam ruina sklepu meblowego, prowizoryczny parking, dzikie zarośla i nielegalnie porzucone odpady. Teraz ten teren ma szansę wyglądać dobrze i służyć wszystkim mieszkańcom!

Co mówią przepisy?

Z uwagi na to, że teren inwestycji jest w całości objęty ochroną konserwatorską, na podstawie Decyzji o wpisie do rejestru zabytków z 21.06.1993 r., jego zabudowa jest możliwa wyłącznie w części przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) pod zabudowę i pod warunkiem uzyskania zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W części oznaczonej w MPZP jako Z2 (zieleń chroniona) działka nie może i nie będzie być mogła zabudowana.

Zarzuty przeciwników inwestycji nie mają podstaw prawnych. Świadczą o tym decyzje organów Państwowych – Sądu Rejonowego dla Warszawa Śródmieścia w Warszawie (Wydział II Karny) oraz Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania ze względu na brak podstaw prawnych, a sąd oddalił zażalenie i również wyraźnie podkreślił, iż nieruchomość nie była indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, i jako taka mogła być sprzedana bez pozwolenia ze strony konserwatora zabytków.

Dowiedz się więcej

Zobacz mapy, dokumenty i zdjęcia dotyczące inwestycji realizowanej w dzielnicy Praga Południe.

Kontakt

Biuro prasowe

media@augusta.pl

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright & Augusta 2020