pełnej zgodności z prawem sprzedaży nieruchomości prawomocnie orzekł w dniu 17 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, który oddalił zażalenie stowarzyszenia przeciwników inwestycji i orzekł:

nieruchomość (…) nie została objęta indywidualną decyzją o wpisie do rejestru zabytków, pozostaje natomiast położona w sferze zabudowy objętej wpisem do takiego rejestru (…) W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość mogła zostać sprzedana przez m. st. Warszawa w ramach jej uprawnień właścicielskich bez uprzedniego pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków (…)”

Pełna treść postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, w tym argumentacja dot. odmowy, jest dostępna tutaj: Postanowienie Sądu Rejonowego