Pismo wystosowane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków do Biura Gospodarki Nieruchomościami dokumentujące, iż Stołeczny Konserwator wiedział o zamiarze sprzedaży nieruchomości przez m.st. Warszawę, był włączony w procedurę przetargową. W piśmie tym Stołeczny Konserwator Zabytków zwracał uwagę, że jego zgoda jest w tym wypadku potrzebna jedynie w zakresie działań mających wpływ na zagospodarowanie nieruchomości – jednocześnie nie wskazał na konieczność uzyskania zgody na sprzedaż.