Czy szlachta spotykałaby się stojąc zanurzona w wodzie? Pewnie nie! Tymczasem dopiero na przełomie XIX i XX wieku osuszono rozlewiska Wisły, które zajmowały teren działki, na której powstaje inwestycja. Widać to na historycznym planie miasta z 1898 roku.