Komentarz inwestora projektu Augusta

Warszawa, 9 listopada 2020

Komentarz inwestora projektu Augusta

W nawiązaniu do informacji o podjęciu przez Prokuraturę postępowania w sprawie sprzedaży działki na Kamionku, przekazujemy komentarz spółki Augusta Apartamenty (dawniej Leoset).

Zgodnie z informacjami, jakie dotarły do nas za pośrednictwem mediów, celem działania Prokuratury jest sprawdzenie czy urzędnicy zaangażowani w transakcję sprzedaży nieruchomości położonej przy granicy z Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi działali zgodnie z właściwymi im uprawnieniami oraz obowiązkami. Chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że Prokuratura badała już tę sprawę w 2017 roku, także na wniosek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, i wtedy nie znalazła przesłanek do wszczęcia postępowania. Podobną decyzję w tym samym roku wydał sąd stwierdzając, że nieruchomość została sprzedana zgodnie z polskim prawem. Wcześniej, według naszej wiedzy, podczas samej licytacji działki, na sali obecny był przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jako inwestor, który był stroną tej transakcji pragniemy podkreślić, że czujemy się zasmuceni pomijaniem powyższych faktów przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze oraz naturalnie zaniepokojeni trwającą od kilku tygodni kampanią medialną, opierającą się o niedopowiedzenia oraz półprawdy. Oświadczamy, że przystąpiliśmy do przetargu ogłoszonego przez Miasto Stołeczne Warszawa w dobrej wierze oraz z pełną świadomością, że znaczna część nieruchomości znajduje się pod ochroną konserwatorską, i będzie mogła być zabudowana wyłącznie za zgodą konserwatora zabytków. Jednocześnie, zgodnie z dostępną dokumentacją, nieruchomość nie była i nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, stąd nie była potrzebna dodatkowa zgoda na jej sprzedaż. Planowana przez nas inwestycja, której znaczącym elementem jest projekt rewitalizacyjny obrzeży parku na Błoniach Kamionkowskich, będzie zatem zaprojektowana oraz zrealizowana pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podobnie jak, według naszych informacji, realizowana jest w sąsiedztwie inwestycja Dom Development.

Chcielibyśmy przy tym zaapelować do przedstawicieli stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, aby w swoich działaniach mieli na uwadze rzeczywisty interes społeczny mieszkańców Warszawy. W efekcie sprzedaży zaniedbanej działki w sąsiedztwie wyjątkowych terenów Błoni Kamionkowskich i Parku Skaryszewskiego budżet miasta powiększył się bowiem o ponad 38 mln złotych. Jest to kwota pokrywająca z nadwyżką budżet dzielnicy na cele oświatowe i wychowawcze (w 2016 roku dzielnica przeznaczyła na ten cel 23 mln zł, a w bieżącym roku 35,8 mln zł) oraz stanowiąca 145 proc. wydatków na realizację inwestycji gminnych na Pradze Południe (w 2016 roku było to 26,2 mln zł).

Deklarujemy pełną gotowość do współpracy z organami Państwa w celu ponownego wyjaśnienia  sprawy.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright & Augusta 2020