Oświadczenie inwestora projektu Augusta

Warszawa, 29 października 2020

Oświadczenie inwestora projektu Augusta

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach od kilku tygodni przekłamania dotyczące transakcji zakupu nieruchomości oraz inwestycji na warszawskim Kamionku, czujemy się zobowiązani do przekazania szczegółowych i uporządkowanych informacji w tej sprawie. Jako inwestor projektu Augusta (dawniej Leoset) wyjaśniamy:

  • Nieruchomość na warszawskim Kamionku została kupiona przez należącą do naszej Grupy spółkę Leoset w październiku 2016 roku, zgodnie z przepisami polskiego prawa, po wystawieniu jej na licytację przez Miasto Stołeczne Warszawa. Spółka stała się więc właścicielem działki w drodze publicznego przetargu, w dobrej wierze i w zaufaniu do organu administracji samorządowej. Teren ten był i jest przeznaczony na cele budowlane i w całości znajduje się poza Elekcyjnymi Błoniami Kamionkowskimi. Wynika to wprost z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1999 roku oraz Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 2012 roku (nr XLVI/1252/2012), a w szczególności ze stanowiącej jej załącznik mapy.

 

  • Po wygranym przetargu i po podpisaniu umowy, na wniosek stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”, sprawę sprzedaży działki badała Prokuratura, która odmówiła wszczęcia postępowania argumentując, że transakcja była w pełni legalna i zgodna z obowiązującym prawem. Sąd Rejonowy podtrzymał tę decyzję stwierdzając, że sprzedaż działki była zgodna z prawem. Nigdy żaden organ wymiaru sprawiedliwości ani administracji państwowej lub samorządowej nie zakwestionował legalności transakcji, ani nie wskazał na jakiekolwiek nieprawidłowości proceduralne.

 

  • Nasza nieruchomość na Kamionku, w skład której wchodzą dwie wydzielone administracyjnie działki, nie była i nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków. Jedna z działek (numer administracyjny nr 46/13) jest natomiast objęta ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który będzie zatwierdzał oraz nadzorował inwestycję. Niemal 1/3 tej działki, jako teren zielony w sąsiedztwie Błoni Kamionkowskich, nie może być i nie będzie zabudowana. Inwestor zamierza poddać ten teren rewitalizacji tak, by mógł spełniać funkcje rekreacyjne. Druga działka (numer administracyjny 67), na której również będzie realizowana inwestycja, nie jest objęta ochroną konserwatorską.

 

  • Intencją inwestora od początku było stworzenie w sercu warszawskiej Pragi Południe wyjątkowego projektu, łączącego w sobie funkcje mieszkaniowo-usługowe z elementami zielonej infrastruktury, zaprojektowanej zgodnie z najlepszymi trendami w miejskiej architekturze. W ramach inwestycji Augusta powstanie kameralna zabudowa mieszkaniowa oraz dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy: zielony skwer z nowoczesną strefą dla psów, publiczne przedszkole, basen rekreacyjny, pasaż handlowo-kawiarniany oraz nowe atrakcyjne wejście prowadzące do Błoni Kamionkowskich. Ponadto trzy inne, dotychczasowe wejścia zostaną zrewitalizowane. Teren inwestycji nie będzie ogrodzony.

 

  • Nieruchomość została kupiona za kwotę ponad 38 mln złotych, czyli o ponad 6 mln zł drożej od ceny wywoławczej wskazanej przez Ratusz. Biorąc pod uwagę wartość transakcji oraz planowaną rewitalizację zieleni, po zakończeniu projektu inwestor zamierza udostępnić mieszkańcom Warszawy ogólnodostępny zielony skwer, którego koszt szacowany jest dziś na ponad 6 mln zł.

 

  • Na części nieruchomości (działka nr 66), sprzedanej w 2019 roku firmie deweloperskiej Dom Development, realizowana jest obecnie odrębna inwestycja mieszkaniowo-usługowa.

 

 

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright & Augusta 2020